365 betting lối vào chính thức

Trao đổi sinh viên, giảng viên Chương trình học bổng trao đổi DUO-Belgium/Flanders của Vương quốc Bỉ

Chương trình học bổng trao đổi DUO-Belgium/Flanders được thành lập từ năm 2011 với mục đích trao đổi sinh viên các trường đại học tại vùng Flanders, Vương quốc Bỉ với sinh viên các trường đại học tại 04 nước Asean (Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam). Trong khuôn khổ chương trình học bổng này, sinh viên của vùng Flanders và các quốc gia nói trên sẽ được trao đổi theo tỉ lệ 1:1.

Chương trình học bổng trao đổi DUO-Belgium/Flanders được thành lập từ năm 2011 với mục đích trao đổi sinh viên các trường đại học tại vùng Flanders, Vương quốc Bỉ với sinh viên các trường đại học tại 04 nước Asean (Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam). Trong khuôn khổ chương trình học bổng này, sinh viên của vùng Flanders và các quốc gia nói trên sẽ được trao đổi theo tỉ lệ 1:1.

1. Thời gian trao đổi sinh viên: 8/2017 – 9/2018

2. Đối tượng trao đổi: sinh viên trình độ đại học và thạc sĩ

3. Chuyên ngành ưu tiên:

– Nhóm 1: STEM (Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Toán học)

– Nhóm 2: Chính trị và khoa học xã hội

– Nhóm 3: Kinh tế

– Nhóm 4: Khoa học truyền thông

4. Thời gian đăng ký: đến ngày 31/03/2017.

Học bổng: 25% tổng số lượng học bổng sẽ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện này cần được minh chứng rõ trong hồ sơ dự tuyển). Học bổng bao gồm: 1100 Euros phí đi lại, sinh hoạt phí 650 Euros/tháng cho sinh viên đến từ vùng Flanders và 800 Euros/tháng cho sinh viên đến từ các trường thuộc 04 nước Asean.

Chương trình học, điều kiện tham gia, các chế độ đãi ngộ, ứng viên xem chi tiết tại địa chỉ .

Tải đăng ký học bổng trao đổi và hồ sơ apply tại: