365 betting lối vào chính thức

Thư viện 365 betting

Quyết định thành lập Những năm đầu thành lập Trường, Thư viện là tổ chuyên môn thuộc các phòng Giáo vụ, Khoa học. Năm 1998, tổ Thư viện phát triển và được đổi tên thành Trung tâm Thông tin Khoa học và Thư viện theo Quyết định số 15/ĐHLN/TCHC/QĐ ngày 05/01/1998 của Hiệu trưởng. Năm…

Quyết định thành lập

Những năm đầu thành lập Trường, Thư viện là tổ chuyên môn thuộc các phòng Giáo vụ, Khoa học. Năm 1998, tổ Thư viện phát triển và được đổi tên thành Trung tâm Thông tin Khoa học và Thư viện theo Quyết định số 15/ĐHLN/TCHC/QĐ ngày 05/01/1998 của Hiệu trưởng. Năm 2008, Trung tâm Thông tin Khoa học-Thư viện được đổi tên thành Thư viện 365 betting theo quyết định số 416-1/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 04/8/2008 của Hiệu trưởng. 

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Thư viện có Ban Giám đốc và 03 tổ công tác chuyên môn: Tổ Bổ sung và Biên mục, Tổ Công tác bạn đọc, Tổ Công nghệ thông tin

Giám đốc: CVC. TS. Trần Ngọc Thể

Phó Giám đốc: CV.ThS. Phạm Lan Phương; CV. ThS. Phạm Lê Hoa

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 20 người, trong đó có 01 tiến sỹ; 13 thạc sỹ (01 NCS), 10 cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện, phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong 365 betting và nhu cầu của bạn đọc.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Thu thập, bổ sung, phát triển nguồn tài liệu trong và ngoài nước đáp ứng cơ bản nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của bạn đọc. Từ năm 2008, đã ứng dụng phần mềm Libol 6.0 trong quản lý tài liệu in truyền thống (34.000 đầu/120.000 bản tài liệu in, trong đó có hơn 2.000 đầu tài liệu ngoại văn), các tài liệu này được phục vụ khai thác trên mục lục trực tuyến (OPAC). Áp dụng các chuẩn quốc tế trong công tác xử lý tài liệu. Từ năm 2008, chuyển đổi phương thức hoạt động từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử dựa trên nền tảng mã nguồn mở; đã số hóa được gần 12.000 tài liệu, trong đó trên gần 200 luận án tiến sỹ, gần 4.000 luận văn thạc sĩ, gần 6000 luận án tốt nghiệp, gần 555 bài giảng, giáo trình.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể LĐTT, LĐXS, Bằng khen của Bộ NN&PTNT.

Địa chỉ liên hệ

Nhà T2, 365 betting – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại: 024.8588.6618; E-mail: [email protected];

Website: //lib.autolaufer.com