365 betting lối vào chính thức

Phòng Quản lý đầu tư

Quyết định thành lập Phòng Quản lý Đầu tư tiền thân là Ban Kiến thiết cơ bản được hình thành cùng với sự phát triển của 365 betting từ năm 1964 đến nay. Trong quá trình phát triển, chức năng, nhiệm vụ và tên gọi của Phòng có sự thay đổi theo…

Quyết định thành lập

Phòng Quản lý Đầu tư tiền thân là Ban Kiến thiết cơ bản được hình thành cùng với sự phát triển của 365 betting từ năm 1964 đến nay. Trong quá trình phát triển, chức năng, nhiệm vụ và tên gọi của Phòng có sự thay đổi theo yêu cầu của từng giai đoạn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (1999-2007), Phòng Kế hoạch Đầu tư (2007-2008), Phòng Quản lý Thiết bị và Đầu tư (2008 – 2014). Ngày 24/3/2014, Phòng Quản lý Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 519/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Đức Chính – Phụ trách phòng;

Phó Trưởng phòng: CVC.ThS. Lê Vũ Thanh;

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 08, trong đó có 04 thạc sĩ, 04 kỹ sư/cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất của Trường; quy hoạch xây dựng Tổng mặt bằng phát triển Trường.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Cán bộ viên chức của Phòng luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng cơ sở vật chất của Trường; nhiều năm Phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; năm 2018, được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ liên hệ

Tầng 2, Tòa nhà A2, 365 betting – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội;

Điện thoại: 02433.840.627; Fax: 02433. 840.072