365 betting lối vào chính thức

Phòng Hành chính Tổng hợp

Quyết định thành lập Phòng Hành chính tổng hợp (HCTH) được thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của 365 betting , tiền thân với tên gọi Phòng Hành chính – Quản trị – Văn thư – Tài vụ. Trải qua các giai đoạn xây dựng phát triển, Phòng còn mang…

Quyết định thành lập

Phòng Hành chính tổng hợp (HCTH) được thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của 365 betting , tiền thân với tên gọi Phòng Hành chính – Quản trị – Văn thư – Tài vụ. Trải qua các giai đoạn xây dựng phát triển, Phòng còn mang tên gọi là Phòng Hành chính quản trị, Hành chính tổng hợp, Phòng Tổ chức – Hành chính. Ngày 08 tháng 7 năm 2008, Phòng Hành chính tổng hợp được tái thành lập theo Quyết định số 2041/QĐ/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sáp nhập bộ phận hành chính tách từ Phòng Tổ chức – Hành chính, tổ giảng đường, tổ nhà khách từ Trung tâm Dịch vụ; tổ Bảo vệ từ Ban QTĐS; trạm y tế và Khu Liên hợp thể thao. Từ năm 2014 đến nay, do nhu cầu thực tiễn, Nhà trường đã bổ sung một số bộ phận như tổ Điện, nước từ Trung tâm Dịch vụ, bộ phận Công nghệ thông tin từ Trung tâm Công nghệ thông tin về Phòng HCTH và tách bộ phận Bảo vệ, Y tế khỏi Phòng thành các đơn vị riêng; ngày 15 tháng 9 năm 2019, Phòng Bảo vệ được tái sáp nhập vào Phòng HCTH; ngày 01/06/2020 bộ phận website sáp nhập vào phòng HCTH.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: CVC. ThS. Nguyễn Vũ Lâm

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 29 người, 4 tổ chuyên môn, với 06 ThS, 01 chuyên viên chính, 13 chuyên viên, 14 nhân viên kỹ thuật, 25 nhân viên bảo vệ.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, thông tin liên lạc; tổng hợp, kế hoạch; cải cách hành chính; quản lý phương tiện phục vụ hoạt động công; quản lý các phòng hợp A2 và A3; quản lý điện, nước; quản lý hệ thống Công nghệ thông tin; công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ trong toàn Trường; cập nhật các thông tin, tin tức trên Website của 365 betting tại địa chỉ //autolaufer.com/ chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Phòng HCTH đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tập thể Phòng HCTH đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen; nhiều viên chức của Phòng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhiều khen thưởng khác.

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà A2, 365 betting – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Số điện thoại: 024.33.840.712; Fax: 024.33.840.063;

Website: //autolaufer.com;

Email: hcth@vnuf.autolaufer.com