365 betting lối vào chính thức

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Minh Toại

Theo Quyết định số 2518/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 10/11/2022 của Hiệu trưởng Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng 365 betting .

a) Lĩnh vực công tác:

– Phụ trách công tác tuyển sinh và đào tạo các bậc: trung học phổ thông, đại học, sau đại học trong toàn Trường; các chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo do trường ĐHLN cấp chứng chỉ;

– Phụ trách các chương trình, dự án, đề án, hợp đồng đào tạo của 365 betting tại cơ sở Hà Nội; rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa, viện đào tạo;

– Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trường đại học;

– Phụ trách công tác công nghệ thông tin trong đào tạo;

– Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối hợp công tác với Công đoàn Trường;

– Phụ trách công tác học sinh, sinh viên; thi đua khen thưởng, kỷ luật khối học sinh, sinh viên; phụ trách công tác văn thể;

– Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra về đào tạo;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Sau đại học; Trường THPT Lâm nghiệp (tại Hà Nội); Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Khoa Cơ điện và Công trình; Khoa Lý luận chính trị; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.