365 betting lối vào chính thức

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Theo Quyết định số 2518/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 10/11/2022 của Hiệu trưởng Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng 365 betting .

a) Lĩnh vực công tác:

– Phụ trách công tác nội chính; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ;

– Quản lý công sản; vệ sinh, cảnh quan môi trường;

– Quản lý các hoạt động dịch vụ của Trường;

– Phụ trách công tác: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp; cổng thông tin điện tử Trường, Website và thông tin nội bộ của Trường;

– Phụ trách Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; 

– Phụ trách các Dự án thuộc Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại 365 betting (cơ sở Hà Nội và Gia Lai);

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Phòng Quản trị, thiết bị; Phòng Hành chính, tổng hợp; Trạm Y tế; Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp; Trung tâm địch vụ; Khoa Kinh tế và QTKD; Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị.