365 betting lối vào chính thức

Khoa Lý luận Chính trị

Quyết định thành lập Bộ môn chính trị – Mác Lênin thành lập năm 1964, cùng với sự ra đời của 365 betting . Thời gian đầu, Bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng. Từ năm 1978 – 1983, Bộ môn thuộc khoa Khoa học cơ bản. Sau khi khoa Khoa học cơ bản…

Quyết định thành lập

Bộ môn chính trị – Mác Lênin thành lập năm 1964, cùng với sự ra đời của 365 betting . Thời gian đầu, Bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng. Từ năm 1978 – 1983, Bộ môn thuộc khoa Khoa học cơ bản. Sau khi khoa Khoa học cơ bản giải thể, bộ môn trực thuộc phòng Chính trị. Năm 1992, khoa Đại học đại cương được thành lập, Bộ môn trực thuộc Khoa này và đổi tên thành bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn. Năm 2003, khoa Mác – Lênin được thành lập theo Quyết định số  624/QĐ BNN/TCCB ngày 7/3/2003 của Bộ nông nghiệp và PTNT; Ngày 24/02/2009, đổi tên thành khoa Lý luận chính trị theo Quyết định số 96/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng 365 betting .

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của khoa gồm: Ban Lãnh đạo khoa và 03 bộ môn.

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 16, trong đó có 03 tiến sĩ, 13 thạc sĩ (02 cán bộ là NCS).

Trưởng khoa: GV.TS. Nguyễn Văn Khương

Phó Trưởng khoa: GVC.ThS. Doãn Văn Hạnh

TTCác bộ môn thuộc KhoaTrưởng bộ môn
1Bộ môn  Triết họcTS. Nguyễn Văn Khương;
2Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa Xã hội khoa họcGVC.ThS. Doãn Văn Hạnh 
3Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí MinhGV. ThS. Hoàng Trường Giang
4 Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt  NamGVC.TS. Đỗ Thị Diệu

Lĩnh vực hoạt động chính

Đào tạo: Giảng dạy các môn học lý luận chính trị cho các lớp trong toàn trường.

Nghiên cứu khoa học – Hướng nghiên cứu chính: Các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn

Cơ sở vật chất: Khoa có 05 phòng làm việc với đầy đủ trang thiết bị cơ bản phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Nhiều năm liền được khen tặng tập thể lao động xuất sắc; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 cán bộ được nhận Bằng khen của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Định hướng phát triển: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chuẩn bị, đề xuất mở ngành đào tạo cử nhân Quản lý xã hội.

Địa chỉ liên hệ

Phòng 301 Tòa nhà A3, Trường ĐHLN, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội;

Điện thoại: 0243.372.2263;

Email: [email protected]