365 betting lối vào chính thức

Hội nghị triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế 365 betting năm 2023

Ngày 02 tháng 3 năm 2023 tại Phòng họp E, 365 betting đã tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế 365 betting năm 2023.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Cao Quốc An – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó các Phòng: Khoa học và Công nghệ, Tài chính kế toán, Quản lý đầu tư, Hợp tác quốc tế, Quản trị thiết bị, Chính trị và Công tác sinh viên, Hành chính tổng hợp; Trưởng, phó các Khoa, Viện; Chủ nhiệm đề tài, dự án cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh/ Thành phố, các hợp đồng dịch vụ KHCN và cấp Cơ sở và Chủ nhiệm nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế thực hiện năm 2022-2023.

PGS.TS. Phùng Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Phùng Văn Khoa nhấn mạnh: Trong năm 2022, Nhà trường đã thực hiện và hoàn thành thắng lợi các kế hoạch về hoạt động KHCN và hoạt động HTQT đề ra. Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của hoạt động KHCN và hoạt động HTQT trong sự phát triển chung của Nhà trường. Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng: KH&CN, HTQT, TCKT, QLĐT và các phòng, ban, khoa, viện khác có liên quan … đã thúc đẩy, hỗ trợ triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KHCN và HTQT đề ra trong năm 2022. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động KHCN và hoạt động HTQT của Nhà trường trong năm 2023, PGS.TS. Phùng Văn Khoa yêu cầu Hội nghị tập chung thảo luận và đóng góp ý kiến cho các vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nhưng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch năm 2023.

Sau phần phát biểu khai mạc, Hội nghị đã nghe 04 Báo cáo:

PGS.TS Vũ Huy Đại – Trưởng phòng KH&CN báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2022  và  kế hoạch triển khai  năm 2023.

GS.TS Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng HTQT báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN năm 2022  và  kế hoạch triển khai  năm 2023

ThS. Đào Duy Phương – Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo về Công tác tài chính, các quy định tài chính trong hoạt động KH&CN và HTQT.

ThS. Lê Vũ Thanh – Phó trưởng phòng QLĐT báo cáo về công tác quản lý, mua sắm vật tư cho các nhiệm vụ KH&CN.

Các báo cáo đã thể hiện rõ các kết quả đã đạt được trong hoạt động về KHCN và HTQT cụ thể:

Đối với Hoạt động KHCN: Năm 2022, toàn trường đang triển khai thực hiện 94 nhiệm vụ KHCN các cấp, trong đó 14 nhiệm vụ cấp Quốc gia; 26 Nhiệm vụ cấp bộ, 06 nhiệm vụ cấp tỉnh; 3 nhiệm vụ Khuyến nông – Khuyến Lâm; 04 Hợp đồng DV-KHCN, 41 nhiệm vụ cấp cơ sở.  Đồng thời đã khai thông thực hiện mới 21 nhiệm vụ KHCN các cấp cho năm 2023; Tổ chức thành công hội thảo và xây dựng định hướng phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo 365 betting giai đoạn 2022-2030. Nhìn chung các nhiệm vụ KHCN tổ chức triển khai và thực hiện luôn đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch theo hợp đồng và thuyết minh được phê duyệt tăng cả số lượng và chất lượng.

 Các hoạt động NCKH của cán bộ giảng viên Nhà trường ngày càng phong phú, đa dạng. Tổng số giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên toàn trường nói chung cũng như số giờ NCKH của từng Khoa/Viện nói riêng tăng lên nhanh chóng trong năm học 2021-2022. Tỷ lệ cán bộ, giảng viên hoàn thành định mức giờ NCKH đạt gần 90%, trong đó có tỷ lệ không nhỏ các giảng viên thừa giờ NCKH. Số giờ NCKH trung bình của các bộ, giảng viên các khoa, viện cao hơn gấp 1,5-2 lần so với định mức.

Hoạt động NCKH sinh viên có 02 Giải thưởng Sinh viên NCKH toàn quốc (01 giải Ba và 01 giải khuyến khích), giải nhất cuộc thi Sinh viên NCKH về Thích ứng với BĐKH, 01 giải nhỉ và 01 giải khuyến khích Giải thưởng Eureka, 01 sinh viên đạt giải khuyến khích quốc gia cuộc thi Tin học văn phòng toàn quốc, 01 giải ba cuộc thi Khởi nghiệp do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức, 01 giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp do Bộ khoa học và công nghệ.

Đối với hoạt động HTQT:

Đã triển khai 12 chương trình, dự án quốc tế (02 dự án hợp tác với các đối tác Châu Âu do EU tài trợ kết thúc năm 2022); Phối hợp với đối tác đề xuất và xây dựng mới 05 chương trình dự án; Xúc tiến dự án Vườn thực vật Hàn Quốc – ASEAN; Trung tâm lâm nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Lào; thúc đẩy triển khai dự án KTX lào – Campuchia; Đề xuất dự án nâng cao năng lực Trường đại học Lâm nghiệp và xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm; tổ chức thành công 09 Hội thảo, diễn đàn quốc tế và nhiều sinh hoạt học thuật do các chuyên gia quốc tế trình bày; Ký mới 05 MoU với các đối tác; Tạo lập môi trường học thuật quốc tế thu hút 135 chuyên gia quốc tế đến làm việc, giảng dạy và tham dự hội thảo tại trường; thu hút sinh viên đến từ 07 quốc gia tham gia học tập tại trường; Góp phần bồi dưỡng và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, sinh viên với  24 cán bộ, SV đi nghiên cứu học tập tại nước ngoài; bồi dưỡng nâng cao ngoại ngữ cho 07 CBGV; hỗ trợ biên soạn các tài liệu giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành; đã có 85 bài báo quốc tế được công bố. Nhiều cán bộ giảng viên tham gia các đề tài dự án do các quỹ quốc tế tài trợ như NAGAO, Rufford, GIZ, CIM, DAAD và các chương trình tư vấn quốc tế.

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 trong hoạt động KHCN và HTQT đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra tại Báo cáo Hội nghị CBCNVC năm 2022, trong đó chú trọng một số các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

Đối với hoạt động KHCN: Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp; Đẩy mạnh chuyển giao TBKT; đẩy mạnh khai thông các chương trình, dự án, đề tài; Đưa KHCN và ĐMST trong cán bộ trẻ, HSSV là hướng chủ đạo để nâng thương hiệu và góp phần quảng bá cho Trường ĐHLN; Tăng cường công tác Sở hữu trí tuệ; Xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành, nhóm nghiên cứu mạnh; Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các địa phương, tổ chức, công ty; Tổng kết các công trình KHCN có chất lượng cao phục vụ cho kỷ niệm 60 năm thành lập 365 betting ; Nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH & Khởi nghiệp trong sinh viên; Rà soát, cập nhật mới và hoàn thiện Quy chế quản lý KHCN.

Đối với hoạt động HTQT: Tăng cường HTQT trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và xuất bản; Thu hút chuyên gia và sinh viên quốc tế đến học tập và làm việc; Thúc đẩy công bố quốc tế; Nâng cao chất lượng Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp của Trường (phiên bản Tiếng Anh) vào danh sách tạp chí SCOPUS; Thúc đẩy xây dựng các chương trình, dự án quốc tế từ các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ; Tăng cường hợp tác, khai thác học bổng, tài trợ cho giảng viên và sinh viên tham gia học tập bồi dưỡng ở nước ngoài; thực hiện tốt Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020; Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản hợp tác (MOU) đã ký kết và lựa chọn ký kết với các đối tác tiềm năng trên thế giới; Thực hiện và rà soát đánh giá đối với Chiến lược Hợp tác quốc tế giai đoạn 2017-2025 và định hướng đến năm 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về KHCN của Trường ĐHLN, công tác đấu thầu mua sắm trong thực hiện các đề tài, dự án KHCN và HTQT, Công bố kết quả nghiên cứu, sự gắn kết giữa KHCN, HTQT với công tác đào tạo, cập nhất và hoàn thiện các quy định, quy chế cùa Nhà trường trong hoạt động KHCN và HTQT, xem xét quy đổi lại giờ nghiên cứu khoa học sang giờ giảng dạy và các vấn đề liên quan đến hỗ trợ, thúc đẩy sự tham gia của cán bộ, giảng viên trong hoạt động KHCN và HTQT,…. Hội nghị đã thu được nhiều ý kiến, thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy và phát triển hơn nữa các hoạt động KHCN và hoạt động HTQT cả chiều rộng và chiều sâu, cả về số lượng và chất lượng đối với các hoạt động trong năm kế hoạch 2023 và các năm tiếp theo.

Hội nghị thảo luận và đóng góp ý kiến để triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế 365 betting năm 2023

PGS.TS Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Một số ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, PGS.TS. Phùng Văn Khoa khẳng định Nhà trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao các đơn vị thuộc Trường có liên quan, nghiên cứu và triển khai các giải pháp khắc phục các khó khăn, tồn tại, đồng thời thúc đẩy và phát huy các thế mạnh của Nhà trường trong công tác quản lý, triển khai các hoạt động KHCN và HTQT. Tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa KHCN và HTQT với công tác đào tạo. Không ngừng nâng cao vị thế của Nhà trường là đơn vị đầu ngành trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần nâng cao thương hiệu của Nhà trường.