365 betting lối vào chính thức

Học bổng thạc sỹ toàn phần ADB tại đại học Auckland, Newzealand

Chương trình học bổng của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tạo cơ hội cho các công dân có trình độ cao của các nước thành viên đang phát triển của ADB thực hiện các nghiên cứu sau đại học về kinh tế, quản lý, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực liên quan đến phát triển khác.

Chương trình học bổng của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tạo cơ hội cho các công dân có trình độ cao của các nước thành viên đang phát triển của ADB thực hiện các nghiên cứu sau đại học về kinh tế, quản lý, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực liên quan đến phát triển khác. Đại học Auckland, Newzealand là một trong những cơ sở giáo dục tham gia vào chương trình học bổng của Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Lĩnh vực: Thạc sỹ các ngành: Y tế công cộng, Khoa học Môi trường, Nghiên cứu phát triển, Kinh tế, Kỹ thuật.

Tiêu chuẩn:

– Là công dân của một nước thành viên của ADB.

– Có bằng cử nhân hoặc tương đương

– Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (sau khi tốt  nghiệp đại học) tại thời điểm nộp đơn.

– Thành thạo các kỹ năng nói và viết tiếng Anh để có thể theo học.

– Dưới 35 tuổi tại thời điểm nộp đơn. Trong trường hợp ngoại lệ, đối với các chương trình phù hợp với cán bộ cao cấp và quản lý, giới hạn tuổi là 45 năm

– Có sức khoẻ tốt.

– Đồng ý về nước sau khi hoàn thành chương trình.

Thông tin chi tiếtvà apply họcbổng, truy cập các địa chỉ:

1.

2.