365 betting lối vào chính thức

Học bổng Chính phủ Thủy Điển (SISS) năm 2017 (The Swedish Institute Study Scholarships)

Học bổng Thụy Điển là học bổng do Chính phủ Thụy Điển trao tặng cho sinh viên bậc Thạc sỹ toàn phần nhập học vào mùa thu tháng 9/2017.

Học bổng Thụy Điển là học bổng do Chính phủ Thụy Điển trao tặng cho sinh viên bậc Thạc sỹ toàn phần nhập học vào mùa thu tháng 9/2017.

1. Đơn vị cấp học bổng: Các cơ sở giáo dục Đại học và Cao học tại Thuỵ Điển.

2. Ngành học: Danh sách các chương trình thạc sĩ đáp ứng cho năm học 2017–2018

3. Số lượng học bổng: Khoảng 335 học bổng.

4. Đối tượng:

Sinh viên đến từ các quốc gia thuộc SISS – đủ điều kiện:

Nhóm 1: Afghanistan, Bangladesh, Burkina-Faso, Cambodia, the Democratic Republic of Congo (DRC), Ethiopia, Kenya, Liberia, Mali, Mozambique, Myanmar (Burma), Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe.

Nhóm 2: Brazil, Colombia, Egypt, Ghana, Indonesia, Iran and Vietnam.

Nhóm 3: ứng viên với quyền công dân đến từ các nước trong danh sách DAC là các nước nhận vốn ODA ngoài các nước được đề cập ở trên và những nước trong những chương trình học bổng SI khác.

Chỉ định đặc biệt: Nam Phi và Syria

5. Giá trị học bổng:

Học bổng bao gồm học phí, sinh hoạt phí 9,000 SEK mỗi tháng, bảo hiểm và chi phí đi lại một chiều lên tới 15,000 SEK ( chỉ dành cho những ứng viên được nhận học bổng đến từ các nước trong danh sách the DAC của nước nhận vốn ODA). Sẽ không có tài trợ thêm cho thành viên gia đình.

Học bổng tài trợ trong suốt khoảng thời gian của chương trình thạc sĩ (một hoặc hai năm học).

6. Yêu cầu:

Ứng viên phải đến từ các nước đủ điều kiện ứng tuyển và có ít nhất 3,000 giờ kinh nghiệm làm việc toàn/bán thời gian, công việc tình nguyện, thực tập sinh không lương/có lương, và/hoặc một ví trí thoả đáng. Ứng viên phải thể hiện trình độ học tập và kinh nghiệm lãnh đạo của mình. Theo đó, viên phải thể hiện tham vọng tạo ra sự khác biệt thể hiện qua kế hoạch dài hạn gắn với mục đích phát triển mạnh và bền vững đất nước của họ.

Đọc thêm tại trang web chính thức.

7. Hạn chót nộp hồ sơ:

Để được xem xét cấp học bổng, ứng viên phải hoàn thành đơn ứng tuyển học bổng cho chương trình Thạc sĩ trước ngày 16/01/2017 thông qua hệ thống ứng tuyển trực tuyến toàn quốc universityadmissions.se. Tiếp theo, ứng viên phải nộp phí apply hồ sơ (SEK 900 – tương đương khoảng 2,5 triệu VNĐ) cho trường Đại học trước ngày 01/02/2017. Phí apply hồ sơ thuộc về yêu cầu của các trường Đại học, học bổng SISS không thu phí xét hồ sơ.

8. Phương thức nộp hồ sơ:

Quy trình ứng tuyển bao gồm 2 bước.

Bước 1: ứng tuyển đơn trực tuyến từ ngày 01/12/2016 đến ngày 16/01/2017. Ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo vào cuối tháng 01 năm 2017 (ngày dự kiến: 25/01/2017)

Bước 2: nộp đơn chi tiết từ 01 – 10/02/2017

Ứng viên đọc thêm về quy trình ứng tuyển và xem thêm thông tin chi tiết về cách thức ứng tuyển trên website chính thức

Xem thêm thông tin chi tiết tại