365 betting lối vào chính thức

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở 365 betting năm 2020

Theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, 365 betting công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở 365 betting năm 2020

Stt Họ và tên ứng viên Năm sinh Chức danh đăng ký xét Hội đồng ngành, liên ngành/Chuyên ngành Đơn vị công tác
1 Thái Thành Lượm 1959 GS Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Lâm học Trường Đại học Kiên giang
2 Nguyễn Xã Hội 1959 PGS Cơ khí – Động lực/Ô tô máy kéo Trường Đại học PCCC
3 Cao Đình Sơn 1973 PGS Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Lâm học Trường Đại học Tây Bắc
4 Lưu Quang Vinh 1980 PGS Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp 365 betting