Là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh rừng trồng và giống cây lâm nghiệp, chế biến gỗ.
Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ phát triển ngành chế biến gỗ; Củng cố và phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm lâm nghiệp (từ sản xuất cây giống, trồng rừng, chế biến gỗ đến thị trường tiêu thụ) nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại giá trị gia tăng cao, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
Phát huy vai trò dẫn dắt và phát triển ngành lâm nghiệp theo đúng định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông qua việc áp dụng phương pháp quản trị hiện đại để nâng cao hiệu quả, chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực, công khai minh bạch tài chính… nhằm củng cố và phát triển thương hiệu Vinafor trên thị trường trong nước và thế giới. Thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng của một doanh nghiệp nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội tại các khu vực miền núi, nông thôn, vùng sâu vùng xa…, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng.

Website: