Göttingen

Đại học Göttingen là một trường đại học nghiên cứu nổi tiếng quốc tế với truyền thống lâu đời. Được thành lập vào năm 1737 trong Thời đại Khai sáng, nó cam kết thực hiện các giá trị trách nhiệm xã hội của khoa học, dân chủ, khoan dung và công lý. Năm 2003, đây là trường đại học đầy đủ đầu tiên ở Đức được chuyển sang tài trợ cho một tổ chức theo luật công. Với 13 khoa, trường bao gồm một loạt các môn học trong khoa học tự nhiên, nhân văn và khoa học xã hội cũng như y học. Hơn 30.000 sinh viên đang theo học 210 khóa học ở trường.

Ngày nay, Georg-August-Universität nhận thấy thế mạnh của mình trong truyền thống nghiên cứu quan trọng của nó, trong sự đa dạng của các môn học, đặc biệt là trong khoa học nhân văn và trong cơ sở vật chất tuyệt vời trong khoa học tự nhiên. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu của Đức.

Một số khoa đào tạo ở trường:

  • Khoa học Nông nghiệp và Khoa học Lâm nghiệp
  • Kỹ thuật
  • Khoa học tự nhiên và toán học
  • Thuốc và chăm sóc sức khỏe
  • Khoa học xã hội và khoa học xã hội
  • Luật và kinh tế
  • Ngôn ngữ học và nghiên cứu văn hóa
  • Nghệ thuật, thiết kế và âm nhạc
  • Các khóa đào tạo giáo viên

Website: