DRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Được thành lập năm 1828, trường Đại học Công nghệ Dresden (TUD) là một ngôi trường nổ tiếng đặt tại Saxony, Đức. Khoảng 37.000 sinh viên theo học tại TUD, nơi nổi tiếng lâu đời trong đào tạo các ngành Khoa học Kỹ sư. Các chương trình sau đại học của trường được dạy bằng tiếng Anh, bao gồm Kỹ sư Sinh học Phân tử (Molecular), Hệ thống Điện tử nano (Nanoelectronic Systems) và Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropical Forestry). TUD có các đối tác giáo dục và nghiên cứu bao gồm Siemens và IBM.

Website: