365 betting lối vào chính thức

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Châu Âu

STT

Đối tác

Ghi chú

1

CHLB Đức

2

CHLB Đức

3

CHLB Đức

4

CHLB Đức

5

CHLB Đức
6 CHLB Đức
7 CHLB Đức
8 CHLB Đức
9 CHLB Đức
10

CHLB Đức
11

CHLB Đức
12 CHLB Đức
13 CHLB Đức

 

14

Hà Lan

15

Hà Lan

16

Hà Lan
17  
18 Leiden botanical garden Hà Lan
19

 

 

20

Thụy Sỹ
21 Botanical garden of Fribourg Thụy Sỹ
22

Thụy Sỹ

 

23

Bỉ
 
24 Pháp
25 Pháp
 
26 Italia
27   Italia

 

28

Thụy Điển

 

29

England

 

30

Hungary

31 Knowledge Center of Forest And Wood Utilization (NymE-ERFARET Non-profit Ltd.) Hungary

 

32

CHLB Nga
33 CHLB Nga
34 CHLB Nga
35 CHLB Nga
36 State University of Land Use Planning CHLB Nga
37 CHLB Nga

 

38

Dendrology Research Institute

Poland
 
39 Finland
40 Finland
 
41 Spain

 

Châu Á

 STT

Đối tác

Ghi chú

 

1

Nhật Bản

2

Nhật Bản

3

Nhật Bản

4

Nhật Bản

5

Nhật Bản

6

Nhật Bản

7

Nhật Bản

8

Nhật Bản

9

Nhật Bản

10

Nhật Bản

11

Nhật Bản

 

12

CHDCND Lào

13

CHDCND Lào

 

14

Cambodia

 

15

Trung Quốc

16

Trung Quốc

17

Trung Quốc

18

South China Botanic Garden- Chinese Academy of Science

Trung Quốc

19

Trung Quốc

20

Yunan Academy of Forestry

Trung Quốc

21

Guangxi Forestry Research Institute

Trung Quốc

22

Institute of Biological Resources, Jiangxi Academy of Sciences

Trung Quốc

23

Shanghai Chenshan Botanical Garden 

Trung Quốc

 

24

Taiwan Endemic Research Species

Đài Loan

25

Đài Loan

26

Đài Loan

 

27

Thailand

28

Thailand

 

29

Philippines

30

Philippines

31

Philippines

 

32

Casco adhesives (Asia) Pte. Ltd

Singapore

 

33

 Malaysia

Malaysia

34

Malaysia

35

Malaysia

 

36

Hàn Quốc

37

Hàn Quốc

38

Hàn Quốc

 

39

Indonesia

 

40

Australia

41

Australia

42

Australia

43

Australia

44 Ấn Độ

 

 

Châu Mỹ

STT

Đối tác

Ghi chú

 

1

Mỹ

2 Mỹ

3

Mỹ

4 Mỹ
5 Mỹ

 

6

Canada
7 Canada
8 Canada


TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ DOANH NGHIỆP

STT

Tổ chức

Viết tắt

Ghi chú

1 ICRAF  

2

GIZ

 

3 IAWS  
4 WWF  
5 FFI  
6

IUCN  
7 RECOFTC  
8 APP  
9 IGES  
10

IAESTE  
11

FAO  
12 WB  
13 ADB  
14 SEABG  
15 APFNET  
16 CIFOR  
17   ACIAR  
18  USOL Vietnam