365 betting lối vào chính thức

Danh sách Ban chấp hành Đoàn thanh niên 365 betting

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Đơn vị công tác, chức vụ hiện tại

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Duy Vượng

1992

Thạc sĩ

Bí thư Đoàn trường ĐHLN; Chủ tịch Hội Sinh Viên trường

0967.601.638

[email protected]

2

Phùng Minh Tám

1990 Thạc sĩ Phó bí thư đoàn trường ĐHLN, BT LCĐ Viện Quản lý đất đai & PTNT, giảng viên Viện Quản lý đất đai & PTNT 0363.990.988

[email protected]

3

Nguyễn Đàm Vương

1987

Cử nhân

UV BTV – Chuyên trách Đoàn trường

0977.230.118

[email protected]

4

Bùi Thị Ngọc Thoa

1989

Thạc sĩ

Giảng viên – Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh – trường Đại học Lâm nghiệp.

0363.093.090

[email protected]

5

Trịnh Văn Thành

1988

Thạc sĩ

UV BTV Đoàn trường; Bí thư LCĐ Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường – 365 betting .

0978.261.288  

6

Nguyễn Thị Thúy Hiền

1991

Thạc sĩ

Ủy viên BTV Đoàn trường; Bí thư LCĐ Trường THPT Lâm Nghiệp, giảng viên trường THPT Lâm Nghiệp. 0974.574.154  

7

Nguyễn Thị Thắm

1987

Tiến sĩ

UV BTV Đoàn trường; Bí thư LCĐ Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, giảng viên Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất.

0989.110.313

[email protected]

8

Nguyễn Hoàng Huy

 

Sinh viên Ủy viên BCH Đoàn trường

 

 

9

Trương Thị Hà

2003

Sinh viên

Ủy viên BCH Đoàn trường Bí thư K66-KHCT.

0904.891.937

 

10

Nguyễn Thị Thanh Hiền

2003

Sinh viên

Ủy viên BCH Đoàn trường Lớp trưởng K66-KTCQ.

0974.179.153

 

11

Nguyễn Thu Trang 1987 Thạc sĩ UV BCH đoàn trường; BT LCĐ Viện KTCQ&CXĐT, giảng viên Viện KTCQ&CXĐT. 0376.366.646  

12

Lương Kim Chi

1990

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn trường;  PBT Liên chi Đoàn Khoa Lâm học ; Kỹ sư khoa Lâm học

0938.837.738

 

13

Nguyễn Thành Trung

1990

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn Trường ĐHLN; Giảng viên Khoa CĐ&CT.

0374.543.883

[email protected]

14

Đinh Thị Quỳnh

2002

Sinh viên

Ủy viên BCH Đoàn trường; Phó Bí thư LCĐ Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; Lớp trưởng, Bí thư Chi Đoàn K65 – DLST

0357.138.865

0393.715.280

 

15

Hoàng Hương Giang

2001

Sinh viên

UV BCH HSV Trường; UV BCH LCĐ Khoa QLTNR & MT, Lớp Phó đời sống vật chất K64B – QLTNR.

   

16

Vũ Thị Quỳnh

2002

Sinh viên

Ủy viên BCH đoàn trường ĐH Lâm Nghiệp khóa XXVII; UV BCH LCĐ Viện CNSH LN

0326.588.004

 

17

Nguyễn Thị Huyền

1990

Thạc sĩ

Ủy viên BCH đoàn trường ĐH Lâm Nghiệp khóa XXVII; Bí thư LCĐ Viện CNSH LN

0986.829.929

 

18

Lê Nhật Minh 2001 Sịnh viên Ủy viên BCH Trường ĐHLN 0379.606.042  

19

Lê Quang Minh 2002 Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường; UV BCH LCĐ Khoa CĐ&CT; Bí Thư Chi đoàn K65 – CĐT.

0369.259.739  

20

Nguyễn Vũ Thảo Linh 2005 Sinh viên UV BCH Đoàn trường khóa XXVII Bí thư chi đoàn K66-TKNT.    

21

Nguyễn Thị Thoa

2002 Sinh viên

UV BCH Đoàn trường; UV BCH Liên chi khoa KT&QTKD; Bí thư chi đoàn K65-DLLH

0961.473.410  

22

Phùng Thị Vân Anh

2001

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

UV BCH LCĐ Khoa Lâm học,

Chi hội trưởng K65 – Lâm nghiệp

0372.697.667

 

 

23

Âu Quốc Khánh

2005

Học sinh

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

UV BCH LCĐ trường THPT Lâm nghiệp;

Bí Thư Chi đoàn 11A2.

0961.473.410

[email protected]