365 betting lối vào chính thức

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ 365 betting khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1 Cao Quốc An Hội đồng Trường Phó Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Đảng uỷ Trường ĐHLN

2

Phạm Văn Điển

Ban Giám hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

3

Bùi Thế Đồi

Ban Giám hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

4

Phùng Văn Khoa

Ban Giám hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

5

Phạm Minh Toại

Ban Giám hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

6

Nguyễn Sỹ Hà

Phân hiệu Trường ĐHLN tỉnh Đồng Nai

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

7

Vũ Huy Đại

Phòng Khoa học và Công nghệ

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

8

Bùi Thị Minh Nguyệt

Khoa Kinh tế&QTKD

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

9

Đào Duy Phương

Phòng Tài chính, kế toán

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

10

Kiều Trí Đức

Phòng Tổ chức cán bộ

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

11

Hà Văn Huân

Trường THPT Lâm nghiệp

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

12

Đặng Văn Hà

Viện KTCQ&CXĐT

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

13

Phạm Văn Tỉnh

Khoa Cơ điện & Công trình

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

14

Đồng Thanh Hải

Phòng Đào tại sau đại học

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

15

Nguyễn Bá Long

Viện QLĐĐ&PTNT

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

–  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Bùi Thế Đồi

Ban Giám hiệu

Chủ nhiệm

2

Đồng Thanh Hải

Phòng Đào tạo sau đại học

Phó Chủ nhiệm

3

Kiều Trí Đức

Phòng Tổ chức cán bộ

Uỷ viên

4

Nguyễn Quang Giáp

Trung tâm Dịch vụ

Uỷ viên

5

Lê Sỹ Doanh

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Uỷ viên