365 betting lối vào chính thức

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2014

STT Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Số Trang Năm công bố Địa chỉ bài báo toàn văn 1 Ảnh  hưởng của chế độ gia công mộng ngón đến tiêu hao năng lượng cắt gọt Nguyễn Trọng Kiên, Hoàng Việt Tạp chí…

STT

Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học

Tên tác giả/Đồng tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Số

Trang

Năm công bố

Địa chỉ bài báo toàn văn

1

Ảnh  hưởng của chế độ gia công mộng ngón đến tiêu hao năng lượng cắt gọt

Nguyễn Trọng Kiên, Hoàng Việt

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

70-77

2014

 

2

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguy có cháy rừng ở vùng tây bắc Việt Nam

Lê Sỹ Doanh, Bế Minh Châu

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

1

3154-3162

2014

 

3

Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam

Lê Sỹ Doanh, Trần Quang Bảo

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

7

113-118

2014

 

4

Ảnh hưởng của kết cấu đến tính chất của vật liệu Composite dạng lớp từ tre và gỗ

Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phạm Văn Chương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

3

92-101

2014

Link liên kết

5

Ảnh hưởng của mật độ đến tỉ lệ sống và sinh trưởng Keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đỗ Anh Tuân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

42-47

2014

Link liên kết

6

Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất, chất lượng quả Cam đường canh tại Thủy Xuân Tiên – Chương Mỹ – Hà Nội.

Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

4

10-14

2014

Link liên kết

7

Ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng tái sinh tự nhiên của Đinh Đũa dưới tán rừng trồng

Hoàng Vũ Thơ, Trần Bình Đà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

3

36-46

2014

Link liên kết

8

Ảnh hưởng của nhiệt độ khi nén đến một số tính chất cơ lý của gỗ nén từ gỗ Tống quá sủ

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

12-16

2014

 

9

Ảnh hưởng của rừng trồng Cao su (Hevea brasiliensis)đến khả năng xói mòn đất ở vùng Bắc Trung Bộ

Trương Tất Đơ, Vương Văn Quỳnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2

34-43

2014

10

Ảnh hưởng thông số chế độ ép phun đến một số tính chất cơ học của vật liệu phức hợp gỗ – nhựa (WPC) từ gỗ cao su và nhựa polipropylen

Trần Văn Chứ, Hoàng Xuân Niên

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

50 năm

5-11

2014

 

11

Bảo tồn đa dạng sinh học và một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội

Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Ninh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

3

56-63

2014

Link liên kết

12

Bảo tồn loài Du sam đá vôi tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn

Trần Ngọc Hải

Kết quả NC KH-CN giai đoạn 2005-2014 ÐH Lâm Nghiệp

 

122-131

2014

 

13

Bảo tồn loài quý hiếm du sam đá vôi ( Keteleeria davidiana ( Bertr.) Beissn) ở Việt Nam

Trần Ngọc Hải, Phùng Thị Tuyến

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

7

108-112

2014

 

14

Bước đầu nghiên cứu các kiểu thảm thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình

Phùng Văn Phê, Đỗ Anh Tuân, Nguyễn trung Thành

Khoa học Đại học Quốc gia HN

4

30-39

2014

 

15

Bước đầu sử dụng mô hình APM trong dự báo lâm nghiệp: trường hợp nghiên cứu thí điểm ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Trịnh Quang Thoại

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

131-140

2014

Link liên kết

16

Bước đầu xác định tuổi sâu non xén tóc Apriona germari (Hope) (Cerambycidae:Coleoptera) bằng qui luật Dyar

Lê Bảo Thanh

Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 8

 

337-343

2014

 

17

Các chất trích li bằng dung môi hữu cơ từ rơm rạ giống lúa Q5 và BC15

Thái Đình Cường, Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

5B

590-596

2014

 

18

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp xã Giao An, Giao Thủy, Nam Định

Đặng Thị Hoa, Nguyễn Thúy Nga

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

200

61-68

2014

 

19

Conservation of Magnoliaceae from Vietnam

Vũ Quang Nam

Workshop proceedings of Linkage of research, training and production development for restructuring the forestry sector in Vietnam. Hanoi: 

 

310-316.

2014

 

20

Cơ sở khoa học cho chọn giống Pơ Mu theo mục tiêu nâng cao sản lượng gỗ tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Hồ Hải Ninh, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Thị Thơ, Vũ Ngọc Anh

Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ

4

20-29

2014

 

21

Cơ sở tính toán hệ thống cắt đật cho máy phun đất cát chữa cháy rừng

Nguyễn Văn Quân, Dương Văn Tài

Công nghiệp nông thôn

12

22-26

2014

 

22

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008-2013 và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Bá Long, Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Ích Tân

Tạp chí Khoa học và phát triển

8

1231-1239

2014

 

23

Dạo động của hệ thông cắt đất trên xe chữa cháy rừng đa năng 

Nguyễn Văn Quân, Dương Văn Tài, Lê Đức Vũ

Công nghiệp nông thôn

13

13-18

2014

 

24

Dao động của máy phun đất cát chữa cháy rừng

Nguyễn Văn Quân, Dương Văn Tài

Công nghiệp nông thôn

12

4-7

2014

 

25

Đa dạng hệ thực vật tại khu bảo tồn các loại hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Văn Dũng, Mai Hữu Phúc

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

124-129

2014

 

26

Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Láng Hạ

Trần Hữu Dào

TC Ngân hàng 

15

44-48

2014

 

27

Đánh giá dư lượng hóa chất trong rừng trồng  cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Bắc Trung Bộ

Trương Tất Đơ, Vương Văn Quỳnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

10

117-122

2014

28

Đánh giá đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Bá Long

Tạp chí  Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất

 

42-49

2014

 

29

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý và sử dụng đất hiệu quả tại 365 betting

Nguyễn Bá Long, Phạm Thanh Quế, Hoàng Phương Tú

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2

141-149

2014

Link liên kết

30

Đánh giá hoạt tính prebiotic của pectic-oligosaccharide (POS) thu từ pectin vỏ chanh leo

Nguyễn Thị Xuân Sâm, Vũ Kim Dung, Nguyễn Thị Kim Dung, Đặng Thị Thu

Tạp chí Khoa học và công nghệ

5C

179 – 184

2014

 

31

Đánh giá mức độ ưu tiên kết nối của các khu rừng đặc dụng tại các tỉnh phía Nam Việt Nam trong bối cảnh biển đổi khí hậu

Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

5

117-122

2014

 

32

Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Phạm Thanh Quế, Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thị Kiều Oanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

116-122

2014

Link liên kết

33

Đặc điểm sinh trưởng và sử dụng thức ăn của Gà rừng (Gallus gallus Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt

Nguyễn Chí Thành, Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

29-35

2014

Link liên kết

34

Điều tra hiện trạng nhân nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển

Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Rừng và Môi trường

61+62

57-61

2014

 

35

Đính giá giá trị dịch vụ du lịch sinh thái theo phương pháp định giá ngẫu nhiên

Bùi Thị Minh Nguyệt, Lưu Hữu Quý, Vũ Thị Vui

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

46-54

2014

 

36

Định hướng phát triển Lâm nghiệp tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào

Khamphilavong Khanthaly, Trần Hữu Viên, Nguyễn Trọng Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

4

34-43

2014

Link liên kết

37

Góp bàn về lãnh đạo phát triển về Lâm nghiệp Việt Nam

Đỗ Thị Diệu

Lịch Sử Đảng

285

88-92

2014

 

38

Giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế chia sẻ lợi ích trong quản lý và sử dụng rừng đặc dụng tại VQG Ba Vì, Hà Nội.

Nguyễn Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Kim Oanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

109-115

2014

Link liên kết

39

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách qua kho bọc nhà nước huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Trần Hữu Dào

Tạp chí Ngân hàng 

5

45-50

2014

 

40

Giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng và các hoạt động kinh doanh rừng trồng tại Hà Nội. 

Kiều Thị Dương và các cộng sự

Tạp chí Sở KH&CN Hà Nội

4

 

2014

 

41

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay hộ chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lang Chánh – Thanh Hóa

Trần Hữu Dào

Tạp chí Ngân hàng 

17

47-50

2014

 

42

Giải pháp ổn định sản xuất và đời sống của người dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắc Nông

Nguyễn Văn Tuấn, Đàm Thị Hệ

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

17-23

2014

 

43

Hiệu quả phòng trừ của dịch chiết từ lá xoan (Melia azedarach L.) trong phòng trừ sâu xanh ăn lá trầm (Heortia vitessoidaes Moore)

Lê Bảo Thanh

Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 8

 

476-483

2014

 

44

Hoàn thiện phương pháp xử lý số liệu và xây dựng bảng tính kích thước quần thể và mật độ vượn từ dữ liệu điều tra qua tiếng hót

Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

10

98-103

2014

 

45

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với phát triển ngành Lâm nghiệp

Lương Thị Giang

Tạp chí Giáo dục lý luận

245

25

2014

46

Hoạt tính sinh học của β-Mannooligosaccharide (β-MOS) sản xuất từ bã cơm dừa bởi mannanase

Vũ Kim Dung, Đỗ Biên Cương, Đặng Thị Thu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2

3 – 9

2014

Link liên kết

47

Kỹ thuật nhân giống cây Ba kích (Morinda officinalis How.) bằng nuôi cấy in vitro đạt hiệu quả cao

Nguyễn Thi Hồng Gấm, Tạ Phú Lợi, Bùi Thùy Linh, Nguyễn Thị Minh Hằng, Bùi Văn Thắng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 6

260 – 264

2014

 

48

Kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho Tắc kè (Gekko geckko Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt

Nguyễn Hữu Văn, Giang Trọng Toàn, Bùi Hùng Trịnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

36-41

2014

49

Khả năng chống thấm nước của gỗ xử lý bởi hỗn hợp nhựa thông và đồng sunphat

Nguyễn Thị Thanh Hiền, LiJian

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

64-69

2014

 

50

Khóa tra phân loại: Minh chứng tù họ Ngọc Lan Việt Nam

Vũ Quang Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

130-136

2014

 

51

Lập biểu sản lượng dăm keo lá tràm ( Acacia auriculiformis A.cunn ex Benth) sản xuất dăm gỗ ở tỉnh Thái Nguyên

Vũ Văn Thông, Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

10

92-97

2014

 

52

Lập điều tra khối lượng dăm cây đứng và xây dựng một số phương pháp điều tra nhanh sản lượng dăm lâm phần keo lá tràm (Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth) ở tỉnh Thái Nguyên

Vũ Văn Thông, Vũ Tiến Hinh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

13

96-101

2014

 

53

Lượng xói mòn đất tại số rừng trồng phổ biến ở Ba Vì

Kiều Thị Dương và các cộng sự

Tạp chí Khí tượng thủy văn

644

 

2014

 

54

Mối liên hệ giữa lượng mưa và độ che phủ rừng với khả năng cung cấp nước cho dòng chảy sông, suối trong lưu vực sông Đăk Bla

Nguyễn Tấn Liêm, Phùng Văn Khoa

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

11

100-105

2014

 

55

Một số đặc điểm cấu tạo, tính chất cơ vật lý và thành phần hóa học của thân cây luồng (Dendrocalamus Barbatus Hsueh et D.Z.Li) – trồng tại Thanh Hóa

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Hồng Thịnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

24

123-127

2014

 

56

Một số đặc điểm của vi sinh vật đất dưới các trạng thái thảm thực vật rừng ở Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. 

Nguyễn Minh Thanh, Dương Thanh Hải

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

14

110-115

2014

 

57

Một số đặc điểm sinh học loài Kiêu hùng (Alcimandra cathcartii Hook.f. & Thomson) tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. 

Vũ Quang Nam, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Phúc Thành

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KH&CN Việt Nam

5

549-557

2014

 

58

Một số đặc điểm sinh vật học của loài Hải đường vàng ( Camellia tienii Ninh, Tr.) ở Việt Nam

Trần Ngọc Hải, Lê Thành Cương

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

13

109-113

2014

 

59

Một số đặc điểm sinh vật học của loài Hải Đường Vàng (Camellia tienii Ninh, Tr.) ở Việt Nam. 

Trần Ngọc Hải, Lê Thành Cương

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

13

109-113

2014

 

60

Một số đặc điểm thực vật rừng sau cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai

Bế Minh Châu, Lê Thái Sơn, Nguyễn Văn Thái, Trần Minh Cảnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

143-149

2014

 

61

Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự chủ tài chính trong đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp

Đào Lan Phương, Đỗ Thị Thúy Hằng 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

24-32

2014

 

62

Một số giải phâp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất rừng giao cho cộng đồng tại Việt Nam

Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên

Kỷ yếu hội thảo 

 

15-19

2014

 

63

Một số kết quả nghiên cứu về quá trình kéo gỗ bằng tời đặt trên máy kéo nông nghiệp vận xuất gỗ rừng

Nguyễn Văn Quân

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

8

106-110

2014

 

64

Một số kết quả nhân giống loài cây lá khôi tía (ARDIASIA SYLVETRIS PITARD) phục vụ công tác bảo tồn và phát triên

Nguyễn Thị Yến

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

tháng 11

102-106

2014

 

65

Một số quy định về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hiện hành tại Việt Nam

Phạm Phương Nam, Nguyễn Thanh Trà, Phạm Thanh Quế, Ngô Thị Hà

Kỷ yếu hội thảo 

 

76-80

2014

 

66

Một số tính chất cơ bản của đất dưới tán rừng tự nhiên phục hồi tại Con cuông, Nghệ An

Nguyễn Minh Thanh, Hoàng Thị Thu Duyến

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

1

115-119

2014

 

67

Một số tính chất vật lý của gỗ keo lai xử lý bằng dung dịch TiO2 với nồng độ khác nhau. 

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

16

110-119

2014

 

68

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố mưa tới xói mòn mặt dưới một số thảm thực vật tại Lương Sơn, Hòa Bình

Nguyễn Văn Khiết, Phùng Văn Khoa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

20-28

2014

Link liên kết

69

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý hóa mềm rơm và tỷ lệ phối trộn dăm rơm, dăm gỗ đến chất lượng ván dăm hỗn hợp gỗ Keo tai tượng và rơm

Trần Văn Chứ

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

17

114-122

2014

 

70

Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ hỗn hợp dăm gỗ – xi măng đến tính chất cơ lý của composite dăm gỗ- xi măng

Vũ Huy Đại

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

24

128-132

2014

 

71

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây nguy cấp quý hiếm vùng Tây Bắc

Trần Ngọc Hải

Kết quả NC KH-CN giai đoạn 2005-2014 ÐH Lâm Nghiệp

 

132-135

2014

 

72

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ

Nguyễn Thùy Dung

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

11

38-45

2014

73

Nghiên cứu công nghệ tạo hạt gỗ- nhựa từ phế liệu gỗ và nhựa tái chế polypropylen có bổ sung chất trợ tương hợp MAPP

Tạ Thị Phương Hoa

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

22

119-124

2014

 

74

Nghiên cứu chế tạo màng AlN bằng phương pháp phún xạ phản ứng DC và khảo sát tính chất điện của màng

Đỗ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Kiến Thạch

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

29

3

2014

 

75

Nghiên cứu chuyển gien sinh trưởng nhanh (GA20) và tăng chất lượng gỗ (4CL 1) vào cây xoan ta (Melia azedarach L.)o

Hà Văn Huân, Bùi Văn Thắng, Hồ Văn Giảng, Chu Hoàng Hà 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

 

53-61

2014

 

76

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc một số trạng thái rừng tại tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào

KhamPhiLaVong, KhanThaLy, Trần Hữu Viên, Trần Trọng Bình

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

16

102-109

2014

 

77

Nghiên cứu đặc điểm di truyền của loài Mun (Diospyros mun A.Chev.ex Lecomte) ở Việt Nam trên cơ sở phân tích trình tự Nucleotit vùng gien RBCL (Ribulose-1,5-biophosphate carboxylase)

Ngô Văn Nhương, Vũ Đình Duy, Phan Minh Quang, Lê Xuân Trường, Phạm Đức Tuấn, Ngô Thị Mai, Hoàng Thu Trang

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

14

103 -110

2014

 

78

Nghiên cứu đặc điểm khu hệ chim Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng tiến, Hòa Bình

Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2

78-89

2014

Link liên kết

79

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh lỗ trống rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn. 

Nguyễn Đắc Triển, Bùi Thế Đồi, Phạm Minh Toại, Ngô Thế Long

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

19

122-128

2014

 

80

Nghiên cứu đặt điểm di truyền của loài Mun (Diospyros Mun A.chev. ẽ Lecomte) ở Việt Nam trên cơ sở phân tích trình tự nucleotit vùng gien RBCL ( Ribulose – 1,5 – Bisphosphate carboxylase) 

Ngô Văn Nhương, Vũ Đình Duy, Phạm Đức Tuấn, Ngô Thị Mai, Phan Minh Quang, Lê Xuân Trường, Hoàng Thị Thu Trang

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

14

103-110

2014

 

81

Nghiên cứu đề xuất các hành lang xanh nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đến đa dang sinh học

Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Rừng và Môi trường

65

22-27

2014

 

82

Nghiên cứu đề xuất các hành lang xanh nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu tới đa dạng sinh học cho khu vực miền nam Việt Nam

Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Rừng và Môi trường

236

117-122

2014

 

83

Nghiên cứu đề xuất công nghệ sản xuất compozit gỗ nhựa từ phế liệu gỗ keo tai tượng và nhựa tái chế polypropylen

Vũ Huy Đại

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

21

121-128

2014

 

84

Nghiên cứu đề xuất công nghệ và hệ thống thiết bị phun thuốc bột diệt sâu róm thông

Lê Văn Thái

Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 45

Thg11-14

144 – 153

2014

 

85

Nghiên cứu điều kiện thủy phân giới hạn pectin chanh leo tạo pectic oligosaccharide (POS) bằng enzym

Vũ Kim Dung, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Hồng Ly, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Xuân Sâm

Tạp chí Khoa học và công nghệ

5B 

 583 – 589 

2014

 

86

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng và các hoạt động kinh doanh rừng trồng tại Hà Nội.

Kiều Thị Dương và các cộng sự

Kỷ yếu KHCN 2014

   

2014

 

87

Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây bạch đàn Urô (Eucalyptus Urophylla) thông qua phôi soma phục vụ chuyển gen.

Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Ngô Văn Thanh, Chu Hoàng Hà

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

155-159

2014

 

88

Nghiên cứu hệ thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên ngọc sơn – Ngổ luông, Hòa Bình

Phùng Văn Phê, Đỗ Anh Tuân

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

1

103-109

2014

 

89

Nghiên cứu hệ thực vật rừng núi đá vôi thuộc Vườn Quốc Gia Pù Mát, Nghệ An

Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Ngọc Hải

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

tháng 12

142-146

2014

 

90

Nghiên cứu hiện trạng loài công (Pavo muticus) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Easo, tỉnh Đắk Lắk

Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Rừng và Môi trường

65

13-17

2014

 

91

Nghiên cứu hiện trạng nhân nuôi các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hà Văn Cường, Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2

60-67

2014

Link liên kết

92

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Lõi thọ (Gmelia arborea Roxb) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc

Lã Nguyên Khang

Kỷ yếu kết quả NCKH&CN giai đoạn 2005-2014

 

54-57

2014

93

Nghiên cứu khả năng hấp thu khí carbon monoxide của một số loài cây bản địa

Phùng Văn Khoa, Bùi Văn Năng, Nguyễn Thị Bích Hảo

Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, Journal of Ministry of Agriculture and Rural Development, Viet Nam,

 

97-102

2014

 

94

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của một số mô hình rừng Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng tại tỉnh Thanh Hóa

Lê Xuân Trường

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

12

120 -126

2014

 

95

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết kế  thiết bị phun thuốc bột diệt sâu róm rừng thông

Lê Văn Thái

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

74 – 83

2014

Link liên kết

96

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học của loài càng lò (Betula alnoides Buch. – Ham.) tại Thuận châu, Sơn la.

Phạm Minh Toại

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

3+4

232-236

2014

 

97

Nghiên cứu một số tính chất của thân cây Ngô trước và sau khi xử lý nguyên liệu

Cao Quốc An, Đỗ Thị Ngoan

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

55-58

2014

 

98

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình bị thu hồi đất

Nguyễn Thị Xuân Hương

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

8

 

2014

 

99

Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh học điện hóa độ nhạy cao xác định Amyloid b chỉ dấu sinh học phát hiện bệnh Alzheimer

Nguyễn Kiến Thạch, Đặng Thái Đương, Mun’delanji C.Vestergaard, Yuzuru Takamura, Trương Thị Ngọc Liên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3C

565

2014

 

100

Nghiên cứu phát triển giống Mây lá đơn (Calamus simplicifolius Wei) đã được tuyển chọn ở Trung Quốc cho một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam

Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Mai Dương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

   

2014

101

Nghiên cứu phân cấp đầu nguồn tại lưu vực hồ thủy điện Nậm Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trần Quang Bảo

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

3

211-217

2014

 

102

Nghiên cứu phân vùng ưu tiên và đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình Reed+ ở Điện Biên

Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

4

 

2014

103

Nghiên cứu sơ bộ tính đa dạng thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên hang kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình

Phùng Văn Phê, Trịnh Lê Nguyên

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

,3-4

226-231

2014

 

104

Nghiên cứu tạo ván dăm từ hỗn hợp gỗ keo lai và thân cây bèo lục bình

Trần Văn Chứ

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

9

101-109

2014

 

105

Nghiên cứu tính đa dạng khu hệ thú tại khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đăk Nông

Đồng Thanh Hải, Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

11

119-126

2014

 

106

Nghiên cứu tình trạng và phân bố của các loài động vật hoang dã quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sốp cộp, tỉnh Sơn La

Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

1

3216-3223

2014

 

107

Nghiên cứu thành phần loài và hiện trạng của các loài động vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông

Đỗ Quang Huy, Vũ Tiến Thịnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

6

103-110

2014

 

108

Nghiên cứu ứng dụng mô hình phòng thực hành kế toán ảo phục vụ đào tạo ngành kế toán cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiêp

Hoàng Vũ Hải, Đoàn Thị Hân

Kinh tế & Chính sách

3

120-126

2014

 

109

Nghiên cứu xác định hàm lượng Lưu huỳnh trong một số dược liệu được sản xuất và chế biến tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Trần Thị Hương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

4

61-70

2014

Link liên kết

110

Nghiên cứu xác định một số tính chất nhiệt chủ yếu trên máy NL03

Nguyễn Thị Yên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

4

121-125

2014

Link liên kết

111

Nghiên cứu xác định thông số công nghệ ngâm tẩm dung dịch politenglycol (Peg) nhằm ổn định kích thước gỗ xà cừ lá nhỏ (Swietenlia micropylla)

Bùi Duy Ngọc, Vũ Huy Đại, Nguyễn Đức Thành

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

18

122-130

2014

 

112

Nghiên cứu xây dựng mô hình biện pháp tổng hợp quản lý sâu róm bốn túm lông (Dasychira axutha Collennette,1934)

Nguyễn Thế Nhã

Hội nghị côn trùng học toàn quốc

   

2014

 

113

Nghiên cứu xây dựng phương án điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất tại vùng núi phía Bắc, Băc trung bộ và Tây nguyên.

Trần Hữu Viên

 Kết quả nghiên cứu KH và CN giai đoạn 2005 -2014  

Quý IV

11-15

2014

 

114

Nghiên cứu xây dựng phương án giá trị xác định giá trị doanh  nghiệp tại công ty TNHH MTV Cao su EA H’LEO – Đắk Lắk

Trần Hữu Dào

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

18

11-17

2014

 

115

Nhân giống Thông caribe (Pinus caribe Morelet) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Văn Thắng, Hà Văn Huân, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Vũ Thơ, Khuất Thị Hải Ninh, Nguyễn Quỳnh Trang, Hồ Hải Ninh, Nguyễn Đình Hải, Đỗ Tiếp Phát, Chu Hoàng Hà

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

11

107-112

2014

 

116

Những lý luận cơ bản về cơ chế pháp lý xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Tiến

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

tháng 11

33-37

2014

 

117

Opportunities and challenges in training and scientific research  of electro mechanic-civil engineering

Lê Văn Thái

Workshop proceeding: Linkage of research, training and production development for restructuring the forestry sector in VietNam

14 -15/2014

208 – 216

2014

 

118

Opportunities and challenges of scientific research of  forestry and orientation on main tasks to develop VFU – Cơ hội, thách thức trong nghiên cứu khoa học lâm nghiệp và định hướng nhiệm vụ chủ yếu phát triển 365 betting Việt Nam.

Trần Hữu Viên

Workshop proceeding: Linkage of research, training and production development for restructuring the forestry sector in VietNam

14 -15/2014

  169-183

2014

 

119

Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên trường đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Thu Hiền

 Tạp chí của Trung ương hội khuyến học Việt Nam

38

25

2014

120

Phát triển lâm nghiệp gắn với xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam

Đỗ Thị Diệu

Lý luận chính trị

11

64-68

2014

 

121

Phân lập gien matK từ cây sến mật (Madhuca pasquierri) làm ADN mã vạch (DNA Barcode) phục vụ giám định loài

Hà Văn Huân

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

23

130-136

2014

 

122

Phân lập và xác định ảnh hưởng của nấm Scleroderma đến sinh trưởng của bạch đàn uro giai đoạn vườn ươm

Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Trang, Bùi Văn Kim

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

165-170

2014

 

123

Phân tích đặc điểm và nguyên nhân diễn biến tài nguyên rừng tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2000-2013

Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

3

 

2014

124

Phân tích vi quan sự phân bố và tác dụng của sợi trong hỗn hợp SMA

Đặng Văn Thanh, Cheng Pei Feng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

84-90

2014

Link liên kết

125

Phân vùng điều kiện lập địa thích hợp cho phát triển cây cao su ở tỉnh Sơn La

Lê Sỹ Doanh, Trần Quang Bảo, Mai Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huy Thuấn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2

 

2014

126

Phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng theo điều kiện khí hậu ở Việt Nam

Lê Sỹ Doanh, Vương Văn Quỳnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

1

 

2014

127

Phương pháp lựa chọn thiết bị chữa cháy rừng

Nguyễn Văn Quân, Dương Văn Tài

Công nghiệp nông thôn

13

7-12

2014

 

128

Quản lý cây giống trồng rừng sản xuất tại tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Văn Tuấn

Tạp chí Khoa học và Phát triển

6

946-954

2014

 

129

Quy hoạch không gian phát triển sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên – tỉnh Thanh Hóa

Đặng Văn Hà

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

88-96

2014

 

130

Reseach on treatment landfill leachate by processes Fenton/UV

Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đặng Xuân Hiển

Tạp chí Xây dựng

4

5

2014

 

131

Sinh thái thức ăn của loài Vọoc Cát Bà (Trachypithecus policephalus poliocephalus Trouessart, 1911) tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng

Đồng Thanh Hải, Tạ Thị Tuyết Nga, Mai Sỹ Luân

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

24

203-210

2014

 

132

Sustainable havest and deverlopment of forest flora resources in Vietnam

Trần Ngọc Hải

Workshop proceedings

 

293-299

2014

 

133

Sử dụng tư liệu viễn thám và GIS thành lập bản đồ lớp phủ rừng tỷ lệ 1/10.000

Trần Thị Thơm, Phạm Thanh Quế 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

4

161-168

2014

Link liên kết

134

Tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người nông dân xã giao thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Đặng Thị Hoa
Ngô Tuấn Quang

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

3+4

203-210

2014

 

135

Tác động của chặt nuôi dưỡng đến tăng trưởng và đề xuất phương án nuôi dưỡng rừng tự nhiên tại tỉnh Hòa Bình và Bắc Giang.

Trần Hữu Viên, Phạm Văn Thắng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

13

133-138

2014

 

136

Tính đa dạng di truyền loài Kim tuyến đá vôi (Anoectochilus calcareus Aver.) tại Quản Bạ – Hà Giang

Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Hải Hà, Phùng Văn Phê, Vũ Quang Nam, Đỗ Quang Trung, Hồ Hải Ninh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2

20-24

2014

Link liên kết

137

Tính đa dạng loài và đặc điểm cấu trúc  rừng phòng hộ vùng hồ chứa nước của đặt, huyện thường xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Đỗ Anh Tuân, Nguyễn Hữu Tân

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

16

94-101

2014

 

138

Tính đa dạng thành phần loài thú tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái

Đồng Thanh Hải, Bùi Trung Hiếu

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

113-118

2014

 

139

Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài thực vật ngành hạt trần (Gymnospermae) tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La. 

Hoàng Văn Sâm

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

15

109-115

2014

 

140

Tính trạng và bảo tồn quần thể Vượn Cao Vít (Nomascus nasutus Kenckel d’Herculais, 1884) tại Khu bảo tồn và sinh cảnh Vượn Cao Vít, tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Hải

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

119-123

2014

 

141

Tối ưu hóa điều kiện lên men rắn sinh tổng hợp polygalacturonase của Aspergillus niger CNTP 5037

Vũ Kim Dung, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Sâm

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

160-164

2014

 

142

The function of PsbS protein in plant photosynthesis regulation. 

Khương Thị Thu Hương., Robaglia. C., Caffarri. S. 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHQG HN

1

001-10

2014

 

143

Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Đặng Thị Hoa, Quyền Đình Hà

Tạp chí Khoa học và Phát triển

6

885-894

2014

 

144

Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển và những bài học kinh nghiệm

Đặng Thị Hoa, Bùi Thế Đồi

Kỷ yếu hội thảo của trường Đại học Giao thông Vận tải, Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Khoa học Kỹ thuật

Tháng 11

159-168

2014

 

145

Thiết kế càng ngoạm lắp trên máy kéo DT75 để vận xuất gỗ

Lê Văn Thái

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

4

70-78

2014

 

146

Thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Xuân Thị Thu Thảo, Hồ Văn Hóa, Trần Xuân Miễn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2

150-158

2014

Link liên kết

147

Thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường lâm sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Vũ Thị Minh Ngọc, Hoàng Thị Dung

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

4

151 – 160

2014

Link liên kết

148

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ ngập lụt tỉnh Bình Định

Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

17

123-128

2014

 

149

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia 

Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Bích, Lê Duy Bảo Hiếu, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN,KHTN&CN

2S

51-57

2014

 

150

Ước lượng xác suất phát hiện động vật hoang dã trong phương pháp điều tra theo tuyến để hiệu chỉnh mật độ

Vũ Tiến Thịnh, Đồng Thanh Hải

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

12

113-119

2014

 

151

Ương cá chốt  (Mystus planiceps Cuvier and Valenciennes, 1839) với độ mặn và thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau

Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Lý Vân Khánh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

13

72-76

2014

 

152

Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy- học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Hoàng Thị Nhung

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

38

25

2014

153

Xác định các chất hữu cơ dễ bay hơi trong lá cây cao su ( Hevea brasiliensis) trồng tại Thạch Thành – Thanh Hóa

Vương Văn Quỳnh, Bùi Văn Năng, Trương Tất Đơ

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

11

106-111

2014

 

154

Xác định diện tích rừng bị mất bằng ảnh Google Earth thử nghiệm tại xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

3

 

2014

155

Xác định một số thông số hợp lý của cánh quạt gió cho máy chữa cháy rừng bằng sức gió

Nguyễn Văn Quân, Dương Văn Tài

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

59-63

2014

 

156

Xác định tham số tạo vân gỗ cho ván lạng kỹ thuật

Đặng Xuân Thức, Nguyễn Văn Thiết, Vũ Mạnh Tường

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

19

111-114

2014

 

157

Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và các bon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh miền núi phía Bắc Việt Nam

Vũ Tiến Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

17

107-113

2014

 

158

Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và các bon cây đừng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh vùng Tây Nguyên Việt Nam

Vũ Tiến Hưng, Đỗ Anh Tuân, Nguyễn Minh Thanh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

97-101

2014