365 betting lối vào chính thức

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

365 betting được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ Nhà trường, đồng thời khẳng định uy tín, truyền thống đào tạo có chất lượng cao của Nhà trường với xã hội.

TTChứng nhận kiểm định chất lượng Tải fileNgày ban hành

1

Chứng nhận kiểm định chất lượng Trường

Download

30/8/2018

2

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

Download

28/4/2023

3

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên rừng

Download

28/4/2023

4

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán

Download

28/4/2023

5

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế nội thất

Download

28/4/2023

6

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Download

30/8/2021

7

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Lâm sinh

Download

30/8/2021

8

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng

Download

30/8/2021

9

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ sinh học

Download

30/8/2021

10

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý Tài nguyên rừng

Download

25/3/2020

11

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh

Download

25/3/2020

12

Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đại

Download

25/3/2020